Komplet dokumentacji prawnej dla projektu edukacyjnego