Kontrakty piłkarskie – ile dowolności, a ile wzorca PZPN?