Kredyt „frankowy” – zawezwanie banku do próby ugodowej