Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie – konferencja PTPS