Ugoda sądowa – przeprosiny na portalu internetowym za naruszenie dobra osobistego osoby prawnej