VIII Ogólnopolskie Forum FIRIS dla Zarządców i Administratorów obiektów sportowo-rekreacyjnych