Wykorzystanie fundacji dla ochrony majątku prywatnego i w modelu sukcesji