aktualności

18 listopada 2017

Proces o naruszenie dóbr osobistych – wykonanie zastępcze

Jako, że wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu nakazujący przeciwnikowi procesowemu naszego klienta sformułowanie oświadczenia z przeprosinami, uprawomocnił się, a nie został wykonany dobrowolnie – musieliśmy przeprowadzić […]
30 września 2017

Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pracę i pobyt w Polsce

Poznańskie przedsiębiorstwo zleciło nam uzyskanie zezwolenia na pracę i na pobyt w Polsce dla cudzoziemki (z kraju spoza UE/EOG) przebywającej poza Polska, którą zamierza zatrudnić.
30 września 2017

Ugoda w sporze klubu z zawodnikiem

W prowadzonym przez Naszą Kancelarię sporze, w którym reprezentowaliśmy piłkarski klub I-wszej ligi przeciwko byłemu zawodnikowi, doszło do zawarcia ugody. Zawarcie ugody nastąpiło na etapie postępowania […]
30 września 2017

Wygrany proces o naruszenie dóbr osobistych

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok uwzględniający w zasadniczej części wytoczone przez Naszą Kancelarię powództwo o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych naszej mandantki (właścicielki przedsiębiorstwa) przez dyrektora […]
17 sierpnia 2017

Korzystny dla klubu sportowego wyrok WSA w Gliwicach w sprawie dotacji

Nasza Kancelaria reprezentuje jeden ze śląskich Klubów sportowych w sporze z jednostką samorządu terytorialnego o wysokość przyznanej klubowi dotacji na rok 2017. Aktem prezydenta miasta jednostki […]
31 lipca 2017

Wyrok NSA uchylający niekorzystną interpretację skarbową

W sprawie reprezentowaliśmy klienta niezadowolonego z niekorzystnej dla siebie interpretacji organów skarbowych. Interpretacja dotyczyła opodatkowania osoby fizycznej w związku ze sprzedażą nieruchomości (lokalu mieszkalnego). Wojewódzki Sąd […]
31 lipca 2017

Skuteczna apelacja w sprawie gospodarczej

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok, który w znacznej części uwzględnia wniesioną przez Naszą Kancelarię apelację w sprawie gospodarczej. W apelacji wnosiliśmy o zmianę wyroku oddalającego […]
16 czerwca 2017

Zmiana adresu Kancelarii

Informujemy, że z dniem 16 czerwca 2017 r. Kancelaria Gniatkowski zmienia swój adres. Przenosimy się do biurowca „Mercator” przy ul. Św. Michała 43 (Poznań). Zapraszamy do […]
10 czerwca 2017

Kredyt „frankowy” – zawezwanie banku do próby ugodowej

Kredyty frankowe 10 lat temu były reklamowane przez bankowych sprzedawców (dla niepoznaki zwanych „doradcami klientów”) jako najlepsza opcja dla kredytobiorców. Były łatwiej dostępne, wiązały się z […]