201609.10
Off
0

Spór klubu sportowego z byłym trenerem

kategorie: Aktualności

Reprezentujemy jeden z czołowych polskich klubów sportowych (w jednym z popularnych sportów zespołowych). Nasz Klient (działający jako spółka akcyjna) toczy spór z byłym zagranicznym trenerem. Sprawa toczy się przed Sądem Polubownym działającym przy spółce akcyjnej prowadzącej rozgrywki. English: Gniatkowski Attorneys is representing one of best Polish volleyball clubs in a dispute with its former foreign…

201609.09
Off
0

Wprowadzanie na rynek polski suplementu diety z importu

kategorie: Aktualności

W ramach prowadzonej praktyki prawa żywnościowego, prawnicy Kancelarii Gniatkowski doradzali we wprowadzaniu na rynek polski importowanego suplementu diety. Doradzaliśmy Klientowi jeśli chodzi o wskazanie niezbędnych formalności, jakie trzeba dopełnić do wprowadzenia towaru na rynek. Analizowaliśmy materiały informacyjne i marketingowe pod względem prawnych wymogów co do opakowań oraz ograniczeń reklamy artykułów żywnościowych. English: Lawyers of Gniatkowski…

201609.09
Off
0

Kolejna spółka komandytowa założona

kategorie: Aktualności

Spółka komandytowa, zakładana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (jako komplementariusza) oraz właściciela spółki z o.o. (jako komandytariusza), nadal jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala ona istotnie minimalizować osobistą odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa, a zarazem legalnie unikać podwójnego (w sensie ekonomicznym) opodatkowania. Niedawno wpisana do KRS została kolejna spółka komandytowa, przy…

201609.09
Off
0

Zakończony spór urzędu miasta z klubem sportowym na tle rozliczenia dotacji

kategorie: Aktualności

Kancelaria Gniatkowski reprezentowała klub sportowy w sporze z urzędem miasta na tle rozliczenia dotacji. Zastrzeżenia urzędu uniemożliwiały klubowi aplikowanie o dotacje w kolejnych konkursach. Sprawa doszła do etapu wojewódzkiego sądu administracyjnego. Udział Kancelarii w rozwiązaniu sporu umożliwił wydanie decyzji, która otworzyła klubowi możliwość skutecznego aplikowania o dotację w kolejnym konkursie.