Aktualności

21 listopada 2017

Test inwestora prywatnego

Dla docelowo klienta (spółki komunalnej z jednego z miast wojewódzkich) wykonywaliśmy analizę przepisów z zakresu pomocy publicznej oraz tzw. test inwestora prywatnego, czyli (w uproszczeniu) – […]
18 listopada 2017

Czy „Walne może wszystko” ?

W październiku przyszło mi kolejny raz uczestniczyć w walnym zgromadzeniu delegatów – tym razem związku stowarzyszeń o charakterze centralnym. Walne miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Jeden z delegatów […]
18 listopada 2017

Handel podróbkami i nielegalnym sprzętem w internecie

Nasz klient to producent artykułów żywnościowych, masowo użyczający punktom gastronomicznym i sklepom: meble, witryny chłodnicze, parasole, inne elementy wyposażenia i sprzęt POS. Sprzęt ten dość często […]
18 listopada 2017

Związek sportowy – zarejestrowany! W oczekiwaniu na status „polskiego związku sportowego”

22.04.2017 informowaliśmy, że doradzamy klientowi przy zakładaniu związku sportowego. Związek sportowy ostatecznie został zarejestrowany w KRS. Klient postanowił „iść za ciosem” i złożyć do Ministerstwa Sportu […]
18 listopada 2017

Proces o naruszenie dóbr osobistych – wykonanie zastępcze

Jako, że wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu nakazujący przeciwnikowi procesowemu naszego klienta sformułowanie oświadczenia z przeprosinami, uprawomocnił się, a nie został wykonany dobrowolnie – musieliśmy przeprowadzić […]
30 września 2017

Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pracę i pobyt w Polsce

Poznańskie przedsiębiorstwo zleciło nam uzyskanie zezwolenia na pracę i na pobyt w Polsce dla cudzoziemki (z kraju spoza UE/EOG) przebywającej poza Polska, którą zamierza zatrudnić.
30 września 2017

Ugoda w sporze klubu z zawodnikiem

W prowadzonym przez Naszą Kancelarię sporze, w którym reprezentowaliśmy piłkarski klub I-wszej ligi przeciwko byłemu zawodnikowi, doszło do zawarcia ugody. Zawarcie ugody nastąpiło na etapie postępowania […]
30 września 2017

Wygrany proces o naruszenie dóbr osobistych

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok uwzględniający w zasadniczej części wytoczone przez Naszą Kancelarię powództwo o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych naszej mandantki (właścicielki przedsiębiorstwa) przez dyrektora […]