Aktualności

1 marca 2019

Signing and filing of financial statements in Poland by commercial companies represented by foreigners

The recent changes in the area of financial reporting duties may cause problems for entities which are represented by foreign nationals and need to keep their […]
1 marca 2019

Podpisanie i złożenie sprawozdania finansowego przez podmiot reprezentowany przez obcokrajowca

Zmiany w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych przez jednostki prowadzące tzw. pełną księgowość, mogą powodować liczne problemy dla tych podmiotów, w których funkcje reprezentantów pełnią […]
19 lutego 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) – cz. 2

Ciąg dalszy Podpis pod sprawozdaniem finansowym powinna złożyć osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. W przypadku organów organizacji pozarządowych, podpisy muszą być złożone […]
18 lutego 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) – cz. 1

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje), z uwagi na fakt, iż figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, są kolejnymi podmiotami po przedsiębiorcach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS, […]
16 lutego 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz. 2)

ciąg dalszy: Gdyż już uda nam się sporządzić wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę, kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentów elektronicznych. W tym celu możemy […]
14 lutego 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz.1)

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców Specjaliści od compliance, czyli badania zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami prawa, uznali nowe zasady sprawozdawczości finansowej za […]
11 lutego 2019

Skuteczna apelacja

Statystyki wskazują, że wyroki sądów pierwszej instancji są najczęściej utrzymywane w mocy. Tym niemniej dobrze napisana apelacja potrafi odmienić losy sprawy. W styczniu br. Sąd Okręgowy […]
11 lutego 2019

Skuteczne dochodzenie roszczeń za wykonywanie (niedokończonej) usługi

Klient Kancelarii Gniatkowski wykonywał usługę mycia elewacji dużego obiektu handlowego. Współpracę nawiązano na bazie zaakceptowanej oferty.  W toku realizacji usługi, Nasz Klient (wykonawca) doznawał przeszkód, z […]
8 lutego 2019

Możliwość nakładania grzywien na udziałowców spółek z o.o.

15 marca 2018 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych […]