Aktualności

31 maja 2017

Proces na tle pożyczki „frankowej”

Reprezentujemy klientów, którzy zaciągnęli pożyczkę hipoteczną (denominowaną w franku szwajcarskim). Po drastycznym wzroście kursu CHF, po spłacie wielu rat, nadal pozostaje do spłaty kwota wyższa (w […]
29 kwietnia 2017

Wygrany proces o zapłatę

26 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości apelację pozwanego – przeciwnika procesowego naszego klienta. Spór dotyczył zapłaty za wykonaną usługę […]
22 kwietnia 2017

Roszczenia na tle dystrybucji w Polsce elektroniki chińskiej marki

Doradzamy firmie dystrybuującej elektronikę, wobec której swoje roszczenia zgłosiła inna polska firma – podająca się za jedynego dystrybutora na Polskę produktów chińskiej marki. Roszczenia dotyczą możliwości […]
22 kwietnia 2017

Tworzenie związku sportowego

Nasza Kancelaria wspiera założycieli związku sportowego w procedurze rejestracji związku sportowego w KRS. Przebieg procesu pokazuje, że lakoniczna regulacja prawna związków sportowych w ustawie o sporcie […]
18 lutego 2017

Działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza

Osoby wchodzące na bloga zapewne doskonale wiedzą, że kluby sportowe (działające jako stowarzyszenia, fundacje lub spółki z o.o. non-profit)  co prawda mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale […]
18 lutego 2017

Znowu reprezentujemy klub sportowy w toku konkursu o dotację

Tym razem chodzi o klub z województwa śląskiego – niezadowolony z przebieg konkursu i wysokości otrzymanej dotacji. Wyniki konkursu naszym zdaniem nie przystają do kryteriów konkursowych. […]
18 lutego 2017

Postępowanie przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN

Nasza Kancelaria reprezentuje klub piłkarski (I-wszej ligi) w sporze z zawodnikiem, dążącym do rozwiązania kontraktu.
18 lutego 2017

Fundacja jako właściciel nieruchomości

Doradzaliśmy zarządowi fundacji działającej na rzecz ochrony środowiska, zainteresowanemu  przeniesieniem własności nieruchomości – przez fundatora na rzecz fundacji. Wyjaśniliśmy jak wyglądałaby transakcja i jak w praktyce […]
18 lutego 2017

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przeprowadziliśmy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.  Życzeniem klienta (właściciela apteki) było zachowanie ciągłości prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa z uwagi na posiadane zezwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, […]