Finansowanie promocji miast poprzez sport budzi emocje