Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Bezpieczeństwo imprez masowych w kontekście EURO 2012