Spór między zagranicznym producentem i byłym polskim dystrybutorem