Szkolenie dla Urzędu Miasta z prawnych aspektów finansowania sportu przez JST